TŘÍDY

AKTUALITY

Stav v ovzduší

Napsali o nás

INTEGRACE V MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

20. 6. 2018 v 16:00 h

Konzultační hodiny - prázdniny 2018

POUZE PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÁ DOMLUVA

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

Rozdělení tříd 2018/2019

 3. 9. 2018 začínáme nový školní rok

Třídní schůzky

4. 9. - 6. 9. 2018

Platby rodičů

školní rok 2018/2019

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Vyšetření školní zralosti v MŠ

 
[ 6. února 2015 | Autor: ]
 

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ

 

Vážení rodiče předškolních dětí.

V letošním školním roce proběhne v mateřské škole vyšetření školní zralosti

u předškolních dětí.

 

Vzhledem k celkovému počtu dětí je stanoven následující harmonogram:

třída

počet dětí

termín vyšetření

termín konzultace

ZELENÁ PASTELKA

19

7. 1. 2015

dopoledne

od 12:30 - 14:00h

ORANŽOVÁ PASTELKA

11

20. 1. 2015

dopoledne

od 12:30 - 17:00h

 

BÍLÁ PASTELKA

0

 

 

MODRÁ PASTELKA

11

20. 1. 2015

dopoledne 

od 12:30 - 17:00h 

ČERVENÁ PASTELKA

7

  5. 2. 2015

dopoledne

od 12:30 - 17:00h

ŽLUTÁ PASTELKA

19

 

 

Děti vyšetří (ve třídách) během dopoledne skupinově i individuálně

PhDr. Marie Mesanyová (klinický psycholog a pedagog) z Křesťanské pedagogicko – psychologické poradny.

Od 12:30h budou probíhat ve sborovně učitelek (1. patro I. pavilon = u třídy Oranžová pastelka) případné individuální konzultace s rodiči ohledně vyšetřených dětí.

 

Rodiče, kteří máte zájem, aby Vaše dítě absolvovalo tyto testy, odevzdejte třídním učitelkám souhlas s vyšetřením Vašeho dítěte.  V případě, že Vám stanovený termín nevyhovuje (nemoc, dovolená, lékař, aj.), domluvte se individuálně s třídními učitelkami. Dítě bude vyšetřeno v jiném možném termínu.

 

Cílem vyšetření je zmapovat připravenost dítěte na vstup do ZŠ, stanovit návrhy či možná opatření ve spolupráci s rodinou a školou směřující ke zvládnutí připravenosti dítěte na školní docházku.

 

                                                                Děkujeme na spolupráci

 

                                                                                           Jana Mlázovská, DiS.