TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2017/2016

Stav v ovzduší

Napsali o nás

INTEGRACE V MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

20. 6. 2018 v 16:00 h

Konzultační hodiny - prázdniny 2018

POUZE PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÁ DOMLUVA

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

Rozdělení tříd 2018/2019

 3. 9. 2018 začínáme nový školní rok

Třídní schůzky

4. 9. - 6. 9. 2018

Platby rodičů

školní rok 2018/2019

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

PROVOZ MŠ

Dokumenty ke stažení

Oznameni_letniho_provozu_MS_ve_skolnim_roce_2017_2018.pdf
 
Organizace školního roku 2017-18.pdf
 
Oznameni_ preruseni_ provozu_MS_ 2016_2017.pdf
 
Obvyklý denní program.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY
6:30 h – 17:00 h                 celodenní provoz

 

OTEVŘENÍ BUDOVY

příchody dětí

6:30 h –   8:30 h

odchody dětí po obědě

12:15 h – 12:45 h

odpolední odchody dětí

14:30 h – 17:00 h

Mimo tuto dobu jsou pavilony, branky a brána do objektu z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Individuální příchody a odchody dětí je potřeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

OMLUVY DĚTÍ

záznamník MŠ

286 882 816

ZELENÁ PASTELKA

724 486 475

ORANŽOVÁ PASTELKA

724 486 477

BÍLÁ PASTELKA

724 486 478

MODRÁ PASTELKA

604 589 461

ČERVENÁ PASTELKA

724 486 479

ŽLUTÁ PASTELKA

724 486 480

Omluvy dětí je nutné vyřídit do 8:00 hPROVOZ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

I. pavilon  ZELENÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
  ORANŽOVÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
II. pavilon BÍLÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
  MODRÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
III. pavilon ČERVENÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
  ŽLUTÁ PASTELKA                7:30h – 17:00h


KONZULTAČNÍ / ÚŘEDNÍ HODINY  ŘEDITELKY  ŠKOLY

středa: 14:30 h – 17:00 h
S třídními učitelkami si mohou rodiče kdykoliv domluvit individuální konzultaci.

S ředitelkou školy lze konzultace domluvit mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole (viz. tiskopis „Zmocnění“) a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.


Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.