TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2017/2016

Stav v ovzduší

Napsali o nás

INTEGRACE V MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

20. 6. 2018 v 16:00 h

Konzultační hodiny - prázdniny 2018

POUZE PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÁ DOMLUVA

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

Rozdělení tříd 2018/2019

 3. 9. 2018 začínáme nový školní rok

Třídní schůzky

4. 9. - 6. 9. 2018

Platby rodičů

školní rok 2018/2019

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

ZÁPIS

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí MŠ Chabařovická - vzor 2018.pdf
 
Evidenční list pro dítě v mateřské škole - vzor 2018.pdf
 
Zápis MŠ 2018-19 - pořadí přijetí-nepřijetí.pdf
 
2.7 Kritéria pro přijímání dětí 2018-2019.pdf
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


V současné době nejsou v MŠ volná místa.

 
(aktualizace: 13. 6. 2018)

 

Naplněnost školy:

144 dětí

Interní zápis: (děti pokračující v docházce do MŠ)

96 dětí

Volná místa:

48 dětí

Při posuzování žádostí zákonných zástupců dětí postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s „Kritérii Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019” ze dne 28. 3. 2018, č. j.: VPŠ 2018004. V řízení o přijetí byly posuzované děti zařazeny do kategorií. Dle stanovených kritérií byly přijaty k předškolnímu vzdělávání děti v ročníku povinné předškolní docházky s trvalým pobytem na území příslušného školského obvodu - Městské části Praha 8. Dále byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 2 (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Dále byly přijaty děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 3 (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a jsou  seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Dále byly přijaty děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 4 (narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015) a jsou  seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Nejvyšší povolený počet dětí byl dosažen přijetím dítěte zařazeného do kategorie 4 narozeného dne 30. 10. 2015. Děti mladší tohoto data v kategorii 4 nebyly přijaty. V kategorii 5 a více nebyly přijaty žádné děti.

 

Výsledky zápisu naleznete v přiloženém souboru.