TŘÍDY

AKTUALITY

Stav v ovzduší

Napsali o nás

INTEGRACE V MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

20. 6. 2018 v 16:00 h

Konzultační hodiny - prázdniny 2018

POUZE PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÁ DOMLUVA

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

Rozdělení tříd 2018/2019

 3. 9. 2018 začínáme nový školní rok

Třídní schůzky

4. 9. - 6. 9. 2018

Platby rodičů

školní rok 2018/2019

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Dokumenty ke stažení

Desatero předškolaka.pdf
 
V letošním školním roce provádí orientační testy školní zralosti třídní učitelky. Pokud budete mít zájem o konzultaci s psychologem je potřeba se individuálně objednat do Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Zápisy v datech:

ZŠ Na Slovance:

Zápis pro spádové děti: 4. 4. 2018/ 14-18h
Zápis pro nespádové děti: 11. 4. 2018/ 14-17h

ZŠ Burešova:

Zápis pro spádové i nespádové děti: 4. 4. a 5. 4. 2018/ 14-18h

ZŠ Žernosecká:  

Zápis pro spádové děti: 10. 4. 2018/ 14-17h
Zápis pro nespádové děti: 11. 4. 2018/ 14-17h

ZŠ Hovorčovická:

Zápis pro spádové děti: 10. 4. 2018/ 14-18h
Zápis pro nespádové děti: 25. 4. 2018/ 14-17h

Školy s přípravnou třídou (nultým ročníkem):
 • ZŠ Lyčkovo náměstí
 • ZŠ Bohumila Hrabala
 • ZŠ Glowatského
 • ZŠ Hovorčovická

Co je potřeba si vzít k zápisu: 
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu) 
 • pokud žádáte o odklad - doporučení PPP a lékaře nebo klinického psychologa

Spádovost (rozhoduje trvalé bydliště):
Praha 8 od str. 41
http://www.praha.eu/file/2348228/vyhlaska_c._17.pdf

Další informace: 
 • 1) Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. - 30. 4. 2018 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
Ze zákona nevyplývá povinnost  zákonného zástupce účastnit se zápisu ve spádové škole pokud dítě zapíše na jiné ZŠ.
 • 2) Odklad povinné školní docházky
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy, kterou zákonný zástupce pro žáka zvolil. Rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce, doručené nejpozději do 30.4. 2018. K žádosti musí být doložena dvě doporučující posouzení, a to - příslušného školského poradenského zařízení (ppp nebo spc) a posouzení lékaře (dětského nebo odborného) či klinického psychologa. 
Vzhedem k dlouhým čekácím lhůtám doporučujeme se do PPP objednat co nejdříve

 • 3) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle §36 školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
 • 4) Jak probíhá zápis? 
Zpravidla vás přivítají paní učitelky prvního stupně a člen vedení školy. Rodiče se věnují úředním záležitostem a v té chvíli se paní učitelka snaží navázat s dítětem kontakt, zjišťuje jeho vyjadřovací schopnosti. Dál často pokračuje zápis na různých místech školy, předškolák sám nebo s rodiči prochází stanoviště, kde jsou zadány úkoly formou hry - např. poskládat puzzle, zazpívat písničku, namalovat obrázek apod. Rodiče by měli svou pozornost zaměřit především na zvládání samoobslužných úkonů. Dítě by se mělo umět obsloužit samo na toaletě a v koupelně, umět se samo obléknout, zavázat si tkaničky. S tím jde ruku v ruce samostatnost, kterou lze posilovat zvládáním drobných úkonů doma (příprava příborů a prostírání, drobný úklid doma nebo péče o zahradu či květiny, samostatná koupě zmrzliny. Velkou nejistotu prokazují děti v komunikaci s lidmi, které tak dobře neznají, učte je nebát se říci, co potřebují, co cítí, co je bolí...atd. Děti potřebují získat sebedůvěru a zkušenost. Hodně si s nimi hrajte a povídejte si, čtěte jim pohádky a nejlépe chtějte, aby je samy převyprávěly. Procvičujte jemnou motoriku, nejlépe ručními pracemi (př. stříhání, navlékání) nebo kreslením.  

Se všemi předškoláky byl proveden orientační test školní zralosti, pokud chcete znát výsledky obraťte se na nás:). V případě zájmu nabízíme i individuální konzultace.