Informace pro rodiče

Provoz Bílé pastelky:

 • 7:30 – 17:00 hodin

 • začínající třída je Modrá pastelka (6:00 – 7:30)

 • prosíme rodiče, aby nahlásili případnou změnu údajů (telefon a adresa) a alergii dětí, pokud vyžaduje dietní omezení, je potřeba doložit potvrzení lékaře

 Příchod děti:

 • příchod dětí do 8:30 hodin

 • omluvy dětí prosíme do 8:00 hodin formou SMS zprávy či telefonicky

 • při vstupu do budovy použijte dezinfekci a mějte nasazený respirátor

 • dodržujte odstupy, neshlukujte se

 • v budově školy se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu

Prosíme rodiče, aby donesli:

 • papírové kapesníky v papírovém boxu a vlhčené ubrousky

 • pracovní zástěru na výtvarné činnosti

   Prosíme rodiče, aby s dětmi doma procvičovali:

 • správné držení těla při sezení na židli

 •  správný úchop tužky při kreslení