TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁZÁNÍ UZLÍKU A KLIČKY

PROSÍME VÁS O SPOLUPRÁCI PŘI NÁCVIKU VÁZÁNÍ UZLÍKU A KLIČKY.

JSOU TO DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚLY DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU OVLÁDAT.

4-5 LETÉ DĚTI: UMÍ UVÁZAT UZLÍK

5-7 LETÉ DĚTI: UMÍ UVÁZAT KLIČKU

V NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JE VÁZÁNÍ KLIČKY SOUČÁSTÍ ZÁPISU DO 1.TŘÍDY.

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY

DĚTI DOSTÁVAJÍ PRAVIDELNĚ PŘI HŘE NA ŠKOLU DOMÁCÍ ÚKOL.

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PŘI DOMÁCÍM ÚKOLU POMÁHALI, COŽ ALE NEZNAMENÁ, HO ZA SVÉ DĚTI VYPRACOVAT.

POUZE PORADIT, POVZBUDIT A DOHLÉDNOUT.

S TÍM SOUVISÍ I SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY, KTERÝ BY MĚLY DĚTI PŘED VSTUPEM DO 1. TŘÍDY MÍT BEZPEČNĚ ZVLÁDNUTÝ, ČÍMŽ SE PŘEDCHÁZÍ POZDĚJŚÍM PROBLÉMŮM PŘI NÁCVIKU ČTENÍ A PSANÍ.

 

 

 

POUŽÍVÁNÍ PŘÍBORU

5-6 LETÉ DĚTI: ZVLÁDAJÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍBORU BEZ PROBLÉMU

4-5 LETÉ DĚTI: POUŽÍVAJÍ PŘÍBOR S MÍRNOU DOPOMOCÍ (NAPŘ. NAKRÁJENÍ MASA)

3-4 LETÉ DĚTI: PŘÍBOR JE JIM NABÍDNUT, ALE NEMUSÍ HO ZCELA ZVLÁDAT. SE VŠÍM JIM OCHOTNĚ POMŮŽEME

 

 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

NEUSTÁLE DĚTI VYCHOVÁVÁME, ABY ŽILY V SOULADU S PŘÍRODOU.

SNAŽÍME SE ZEJMÉNA O ŠETŘENÍ S VODOU.