TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek
TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

SE VČELÍMI MEDVÍDKY NEKONČÍ SVĚT ZA VRÁTKY...
 

ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020

měsíc

TÉMA MĚSÍCE

INTEGROVANÝ BLOK  -  podtéma

Září 2019

„VČELÍ MEDVÍDCI A NOVÝ KAMARÁDI“

OTEVÍRÁME VRÁTKA...

Se včelími medvídky do školky (adaptace dětí a pravidla třídy)

NA SVĚTĚ NEJSEM SÁM...

Já, moje rodina a čím bych chtěl být až budu velký (rodina a profese)

Říjen 2019

„JAK VČELÍ MEDVÍDCI POMOHLI NAMALOVAT PODZIM“

TADY JSEM DOMA...

Poletujeme po ČR (naše ČR, řeky, města, pohoří)

Čarovný podzim (počasí a ekologie)

Listopad

2019

„VČELÍ MEDVÍDCI A SÍLA VITAMÍNŮ“

NA SVĚTĚ NEJSEM SÁM...

Když stůněme (zdraví, vitamíny, primárí prevence, sexuální výchova)

TADY JSEM DOMA...

Pomáháme zvířátkům před zimou

Prosinec

2019

„MEDOVÉ VÁNOCE SE VČELÍMI MEDVÍDKY“

TADY JSEM DOMA...

Mikuláš ztratil plášť ...

Adventní čas (Vánoce, zvyky, tradice)

Leden

Únor

2020

„VČELÍ MEDVÍDCI A ZIMNÍ HRÁTKY“

TADY JSEM DOMA...

Povánoční čas (K+M+B)

Zimní radovánky (sporty, pohádky, zimní čas)

NA SVĚTĚ NEJSEM SÁM...

Smysly a handicapy lidského těla

Březen

2020

„JAK VČELÍ MEDVÍDCI VYHNALI ZIMU“

TADY JSEM DOMA.

Zimo, zimo, táhni pryč (Masopust)

S petrklíčem za jarem (charakteristika jara, jarní květiny, mláďata)

Duben

2020

„VČELÍ MEDVÍDCI A DUHOVÉ JARO“

TADY JSEM DOMA...

Hola, hola, škola volá

Barvení velikonočních vajíček...

Čas čarodějnic

Květen

Červen

2020

„VČELÍ MEDVÍDCI LETÍ DO SVĚTA“

TADY JSEM DOMA...

Moje milá maminko

A TADY TO JEŠTĚ NEZNÁM...

Zvířátková

Světová a vesmírná

Prázdninová