Stav v ovzduší


Vážení rodiče,

vzhledem k očekávaným zhoršeným situacím v ovzduší během zimního období

Vás chceme informovat o postupu při pobytu dětí venku v dopoledních hodinách.

 

Každé ráno zjistí školnice MŠ na serveru Českého hydrometeorologického ústavu

 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html

 

stav ovzduší v naší lokalitě a informaci sdělí na jednotlivé třídy. 

 

Při hodnotách do 2B bude pobyt venku realizován s přihlédnutím k aktuálnímu

stavu dětí, taktéž jeho délka bude upravena.

Při hodnotách vyšších bude pobyt venku zrušen.

 

Věříme, že pěkné dny budou převládat.

Děkujeme za pochopení.