Národní plán obnovy v rámci inovace ve vzdělávání

Dokumenty ke stažení

174 – digitální učební pomůcky.pdf
 

Národní plán obnovy v rámci komponenty

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

 

Naše mateřská škola v roce 2022 v rámci možnosti čerpat finanční prostředky k dosažení cíle

č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky), 

zakoupila následující zařízení:

  • interaktivní tabule Activ Board 10 Touch 88D (vč. příslušenství)
  • stavebnice Robo Wunderkind Education kit
  • stavebnice Robo Wunderkind Extension kit