TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Třídní schůzky září 2020


8. 9. - 10. 9. 2020

Třídní schůzky rodičů

 

den:              8. 9. 2020    (úterý)

hodina:        
16:00 hodin – ZELENÁ PASTELKA
                   
16:00 hodin – ORANŽOVÁ PASTELKA  

 

 

den:              9. 9. 2020   (středa)

hodina:        
16:00 hodin – BÍLÁ PASTELKA
       
16:00 hodin – MODRÁ PASTELKA 

                    

 

den:              10. 9. 2020  (čtvrtek)

hodina:        
16:00 hodin – ŽLUTÁ PASTELKA

16:00 hodin – ČERVENÁ PASTELKA

                    

program:

  • vzdělávání a aktivity dětí
  • organizace chodu MŠ
  • informace školní jídelny
  • bezpečnost dětí v MŠ
  • a další

Účast rodičů na schůzce je důležitá.

Přiložené soubory

Třídní schůzky rodičů - září 2020.pdf