TŘÍDY

AKTUALITY

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
19. 9. 2019 v 16:00h
 

Logopedické konzultace 2019/2020

Konzultační dny jednotlivých tříd

Platby rodičů

školní rok 2019/2020

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Stav v ovzduší

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Zájmové kroužky


Vážení rodiče,
od 1. 10.2018 probíhají v MŠ zájmové kroužky. Rozpisům kroužků a následnému předávání dětí věnujte pozornost.
Konkrétní rozpisy naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd nebo ve vstupních vestibulech.
Věříme, že se systém organizace během měsíce října 2018 zaběhne.
Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci.

Zájmové odpolední aktivity pro děti – hrazené rodiči

Školní rok 2018/2019

  • nabídka pro děti od 4 let:
  • SPORTOVNÍ HRY (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se v letošním školním roce kroužek neotevře)
  • MINI JUDO  (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se v letošním školním roce kroužek neotevře)
  • TANEČKY A BŘIŠNÍ TANCE (pí Dluhošová-Jozová)
 
  • nabídka pro předškoláky:
  • ANGLIČTINA (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se v letošním školním roce kroužek neotevře)

 

Pro zájmové kroužky pronajímá škola prostory několika tříd nájemcům. Odpoledne uvolňujeme některé třídy pro provoz zájmových aktivit. Zájmové vzdělávání v naší mateřské škole zajišťuje školské zařízení Kroužky www.krouzky.cz  a jazyková škola Spěváček https://www.spevacek.info/chabarovicka.