ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OPĚT OTEVŘENA OD 25. 5. 2020

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/doporuceni-prazskych-hygieniku-k-provozu-predskolnich-zarizeni-vzhledem-k-nastavenym-preventivnim-opatrenim-infekce-covid-19-4892_4892_161_1.html

 

INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2
(25. 5. 2020 – 30. 6. 2020)
 

1. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

7:00 h – 17:00 h (pozn. všechny třídy, nespojují se) 
  
2. PŘÍCHOD DĚTÍ 

Pouze přihlášené děti. 

Pouze zdravé děti, děti se známkami onemocnění (pozn. kašel, rýma, aj.) nebudou do třídy přijaty. 

Při vstupu do budovy použijte dezinfekci. Mějte zakrytá ústa a nos. 

Do šatny dětí vstupujte pouze jednotlivě (pozn. jeden rodič+dítě/děti).

Předem počítejte s dostatečnou časovou rezervou. 

Dodržujte odstupy. Neshlukujte se. 

Při prvním příchodu dítěte odevzdejte „Čestné prohlášení“. 

Nevstupujete do třídy. Dítě předejte třídní učitelce mezi dveřmi, které vedou ze šatny dětí do třídy. 

V budově školy a areálu se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.
 
 
3. POUČENÍ DĚTÍ 

Poučte děti o nenošení hraček do MŠ z hygienických důvodů. 

Seznamte děti s neobvyklými opatřeními (pozn. důkladné mytí rukou, omezení fyzického kontaktu s druhými dětmi, ochranné štíty a roušky u zaměstnanců školy a pedagogů). 

Podpořte vzájemnou ohleduplnost ke zdraví ostatních.
 
 
4. AKTIVITY V MŠ 

Preference pobytu venku (pozn. pouze na školní zahradě a ve vymezeném prostoru). 

Upravený vzdělávací program s ohledem na omezený provoz školy. 

Zákaz společných aktivit v rámci celé školy.
 
5. VYBAVENÍ DĚTÍ 

Nedávejte dětem hračky z domova. 

Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko.  

Oblečení do třídy (pozn. preferujte pohodlné). 

Oblečení na pobyt venku (pozn. musíte počítat s tím, že se děti mohou venku zašpinit). 

Pláštěnka, gumovky. 

Pokrývka hlavy se zastíněním očí, popř. sluneční brýle.

V případě slunečného počasí, namažte děti ochranným krémem již před vstupem do třídy. 

Pyžamo, noční košilku s přišitým poutkem na pověšení. 

Všechny věci dítěte nezapomeňte podepsat. 
 
 
6. INFORMACE PRO RODIČE

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy: reditelka.ms@chabarovicka.cz

Individuální dotazy Vám zodpoví v den nástupu dítěte do MŠ také paní učitelky přímo ve třídě.
 
 
Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a spolupráci.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
  

za Mateřskou školu, Praha 8, Chabařovická 2
  
Bc. Simona Prošková  ředitelka školy