Distanční a smíšené vzdělávání


"ŠKOLKA NA DÁLKU"

Vážení rodiče.

Pokud se Vaše dítě nemůže účastnit prezenční výuky,nabízíme Vám formu smíšené a distanční výuky.

 

Tzv. "Školka na dálku" je v odkazu každé třídy.

 

Obsah vzdělávání je v souladu se Školním vzdělávacím programem

a s Třídními vzdělávacími programy v jednotlivých třídách.

Primárně je distanční vzdělávání určeno dětem s povinnou předškolní docházkou, které se nemohou účastnit prezenční výuky (pozn. z důvodu nemoci, karantény, aj.).

Samozřejmě uvítáme i součinnost rodin s dětmi mladšími, které nemohou docházet do MŠ.

 

V případě dotazů se obraťte na Vaše třídní učitelky.

 

Děkujeme Vám za spolupráci