Žádost o ošetřovné a platby


Pro děti, které nemohou navštěvovat MŠ  bude i nadále probíhat "Školka na dálku", kterou naleznete v odkazech jednotlivých tříd.

Rodičům dětí, které nemohly navštěvovat MŠ budou vráceny poměrné části úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 a plateb rodičů - kulturní akce za měsíc duben 2021.

Vratky plateb proběhnou koncem měsíce dubna 2021. V případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠJ nebo na ředitelku školy.

 

 

 

 

Potvrzení školy k Žádosti o ošetřovné naleznete v příloze.

Pro elektronické vyplnění žádosti můžete využít následující odkaz:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) (cssz.cz)