Nemocnost v MŠ


aktualizace: 25. 09. 2023

INFORMAČNÍ SYSTÉM EVIDENCE

INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ MŠ

 

CÍL:

  • Vedení řádné evidence a přehledu výskytu infekčních onemocnění u dětí v mateřské škole.
  • Informovanost ostatních rodičů o výskytu infekčního onemocnění u dítěte přihlášeného k předškolnímu vzdělávání v MŠ, Praha 8, Chabařovická 2.
  • Prevence docházky dětí z rizikového prostředí (těhotenství v rodině, novorozenec v rodině, senior v rodině, plánovaná rekreace, aj.)
  • Možnost využití informace pro pediatra dítěte při stanovení případné diagnózy.

 

POSTUP:

  • Po nahlášení informace o výskytu infekčního onemocnění u dítěte MŠ rodičem nebo jeho zástupcem, oznámí třídní učitelky datum nahlášení a datum stanovení diagnózy pověřené osobě v MŠ.
  • Pověřená osoba vede evidenci nahlášených dětí a další potřebné údaje v „Knize evidence infekčních onemocnění“.
  • Pověřená osoba po zápisu do evidence informuje třídní učitelky v ostatních třídách.
  • Třídní učitelky vyvěsí na nástěnku třídy informaci o výskytu infekčního onemocnění (datum nahlášení, třídu s výskytem nemoci).
  • Informace je umístěna na nástěnce po dobu výskytu nemoci, nejdéle však 3 týdny.
  • Informace sdílíme aktuálně i na webových stránkách v přiloženém souboru pod heslem, který Vám sdělí vedení školy nebo třídní učitelky.

 

POVĚŘENÁ OSOBA:

CARDOVÁ Helena                                  

                                                                               Schválila:  Bc. Simona BRYCHTA