TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

NÁSTUP DO MŠ OD 25. 5. 2020 (jen přihlášení)

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení - bezinfekčnost.pdf
 
Provoz MŠ - 25. 5. - 30. 6. 2020.pdf
 

INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY,

PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

(25. 5. 2020 – 30. 6. 2020)

 

 

 

1. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

7:00 h – 17:00 hod. (pozn. všechny třídy, nespojují se)

 

 

2. PŘÍCHOD DĚTÍ

 • Pouze přihlášené děti.  
 • Pouze zdravé děti, děti se známkami onemocnění (pozn. kašel, rýma, aj.) nebudou do třídy přijaty.
 • Při vstupu do budovy použijte dezinfekci. Mějte zakrytá ústa a nos.
 • Do šatny dětí vstupujte pouze jednotlivě (pozn. jeden rodič+dítě/děti). Předem počítejte s dostatečnou časovou rezervou.
 • Dodržujte odstupy. Neshlukujte se.
 • Při prvním příchodu dítěte odevzdejte „Čestné prohlášení“.
 • Nevstupujte do třídy. Dítě předejte třídní učitelce mezi dveřmi, které vedou ze šatny dětí do třídy.
 • V budově školy a areálu se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.

 

 

3. POUČENÍ DĚTÍ

 • Poučte děti o nenošení hraček do MŠ z hygienických důvodů.
 • Seznamte děti s neobvyklými opatřeními (pozn. důkladné mytí rukou, omezení fyzického kontaktu s druhými dětmi, ochranné štíty a roušky u zaměstnanců školy a pedagogů).
 • Podpořte vzájemnou ohleduplnost ke zdraví ostatních.

 

 

4. AKTIVITY V MŠ

 • Preference pobytu venku (pozn. pouze na školní zahradě a ve vymezeném prostoru).
 • Upravený vzdělávací program s ohledem na omezený provoz školy.
 • Zákaz společných aktivit v rámci celé školy.

 

 

5. VYBAVENÍ DĚTÍ

 • Nedávejte dětem hračky z domova.
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko.
 • Oblečení do třídy (pozn. preferujte pohodlné).
 • Oblečení na pobyt venku (pozn. musíte počítat s tím, že se děti mohou venku zašpinit).
 • Pláštěnka, holínky.
 • Pokrývka hlavy se zastíněním očí, popř. sluneční brýle. V případě slunečného počasí, namažte děti ochranným krémem již před vstupem do třídy.
 • Pyžamo, noční košilku s přišitým poutkem na pověšení. Všechny věci dítěte nezapomeňte podepsat.

 

 

6. INFORMACE PRO RODIČE

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat třídní učitelky

(724 486 480, zlutapastelka.ms@chabarovicka.cz),

případně ředitelku školy (reditelka.ms@chabarovicka.cz).

Individuální dotazy Vám zodpovíme v den nástupu dítěte do MŠ přímo "ve třídě".

 

 

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a spolupráci.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!