TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Dokumenty ke stažení

Provoz MŠ - 25. 5. - 30. 6. 2020.pdf
 
Čestné prohlášení - bezinfekčnost.pdf
 

1. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

7:00 h – 17:00 hod. (pozn. všechny třídy, nespojují se)

 

2. PŘÍCHOD DĚTÍ

  • Pouze přihlášené děti.  
  • Pouze zdravé děti, děti se známkami onemocnění (pozn. kašel, rýma, aj.) nebudou do třídy přijaty.
  • Při vstupu do budovy použijte dezinfekci. Mějte zakrytá ústa a nos.
  • Do šatny dětí vstupujte pouze jednotlivě (pozn. jeden rodič+dítě/děti). Předem počítejte s dostatečnou časovou rezervou.
  • Dodržujte odstupy. Neshlukujte se.
  • Při prvním příchodu dítěte odevzdejte „Čestné prohlášení“.
  • Nevstupujte do třídy. Dítě předejte třídní učitelce mezi dveřmi, které vedou ze šatny dětí do třídy.
  • V budově školy a areálu se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.