TŘÍDY

AKTUALITY

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

19. 6. 2019 v 16:00 h

Stav v ovzduší

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Informace o prázdninovém provozu 2019

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Třídní vzdělávací program 2017/2018
 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
                                                                                                                         
Školní rok 2018/2019 

 1. Integrovaný blok: OTEVÍRÁME VRÁTKA...

PEJSEK A KOČIČKA SE SEZNAMUJÍ A ŠKOLKU OBJEVUJÍ

Podtéma:

 • Moji noví kamarádi - seznámit se s prostředím MŠ, paní učitelkou a ostatními zaměstnanci školky, znát své jméno, svou značku, jména ostatních dětí ve třídě
 • Co se může a co ne - vypěstovat a upevnit návyky správného chování, vytvoření třídních pravidel, umět vstřícně a citlivě komunikovat s kamarády, začlenit se do kolektivu třídy

 

 1. Integrovaný blok: TADY JSEM DOMA...

PEJSEK A KOČIČKA SI UŽÍVAJÍ POSLEDNÍHO SLUNÍČKA

Podtéma:

 • Barvy kolem nás – seznámit děti s podzimní přírodou a změnami v ní, ověřit si jejich znalosti v přírodě, naučit se pojmenovat a rozlišit barvy, hry s listím, sběr přírodnin
 • Sklízíme plody podzimu - poznat ovoce, zeleninu pomocí všech smyslů, podzimní výstava darů přírody

 

 1. Integrovaný blok: TADY JSEM DOMA...

ZVÍŘÁTKA SE LOUČÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Podtéma:

 • Kamarádi ptáčci - poznávání ptáčků u krmítka, kam odlétají, hledáme ptáčky v přírodě a pouštíme draky
 • Oblékáme se s pejskem a kočičkou – učíme se oblékat, poznáváme části těla, jakpak je dnes venku
 • Zimní spánek  zvířátek - vzbudit v dětech povědomí o zimním spánku zvířátek, kolik poznáš zvířátek, vyrábění zvířátek s přírodního materiálu

NADĚLUJEME SI S PEJSKEM A KOČIČKOU

Podtéma:

 • Mikuláš ztratil plášť – mikulášské básničky, Tvořivá dílna s rodiči
 • Těšíme se na Ježíška - koledy, zvyky, tradice, Vánoční besídka

PEJSEK S KOČIČKOU SE TĚŠÍ NA SNÍH

Podtéma:

 • Zimní radovánky - vědět, které sporty jsou typické pro zimní období, co k nim patří a proč
 • Dvanáct měsíců v roce – povídáme si a čteme pohádky, dramatizace pohádek, typické znaky měsíců v roce, časová orientace
 • U nás doma – vím, kde bydlím, znám svoje okolí, prostorová orientace

MASOPUSTNÍ REJ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Podtéma:

 • Ten dělá to a ten zas tohle – vědět, co dělají rodiče, získat povědomí o jednotlivých povoláních, čím je můj tatínek a maminka
 • Karneval - tradice, masky, Karnevalové dopoledne

 

 1. Integrovaný blok: NA SVĚTĚ NEJSEM SÁM...

BŘEZEN, S PEJSKEM A KOČIČKOU ZA KAMNA VLEZEM

Podtéma:

 • Já a moje rodina – pojmenovat jednotlivé členy rodiny a orientovat se v příbuzenských vztazích
 • Pejsek si čte knížku – učíme se vztahu ke knihám, návštěva knihovny, vyrábíme si knížku, čtení s porozuměním
 • Kočička jde k lékaři - lidské tělo a zdraví životní styl, jaké je to u lékaře

PEJSEK S KOČIČKOU KOLEDUJÍ

Podtéma:

 • Vítáme jaro – těšíme se na mláďátka, poznáváme rostliny, zpíváme a hrajeme si písničky
 • Svátky jara – velikonoční tvoření, tradice, zvyky, Tvořivá dílna s rodiči

PEJSKU, DAL UŽ JSI KOČIČCE KYTIČKU?

Podtéma:

 • Chystáme se na vystoupení – rozvoj dramatických dovedností, nácvik básniček, písniček, vyrábění drobného dárku mamince
 • Hry v přírodě – dodržování pravidel při hrách, soutěžení, spolupráce, sebekontrola, ohleduplnost

 

 1. Integrovaný blok: A TADY TO JEŠTĚ NEZNÁM

PEJSEK A KOČIČKA SE CHYSTAJÍ NA PRÁZDNINY

Podtéma:

 • Děti slaví – oslava Dne dětí, soutěže a hry, Třídní výlet
 • Vlakem, lodí, letadlem dopravní prostředky, chování v provozu, kolik čeho je
 • Cesta kolem světa – vím, kam patřím, moje země, poznáváme Evropu, cestovatelské hry
 • Jedeme na prázdniny