TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

O NÁS


Dokumenty ke stažení

Rozpočet 2020 - MŠ, P8, Chabařovická 2.pdf
 
Návrh rozpočtu 2020.pdf
 
Rozpočet - střednědobý výhled - MŠ, P8, Chabařovická 2.pdf
 
Výhled PO - MŠ, P8, Chabařovická 2.pdf
 
Školka Chabařovická.pdf
 
   
   

50. ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Naše mateřská škola je celodenním zařízením pavilonového typu se šesti prostornými, slunnými třídami. Třídy jsou pojmenovány podle barevných pastelek. Každá třída má jiný interiér s dostatkem hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti dětí tak, aby poskytly příležitost ke všem typům dětských her dětem různého věku. Dětský nábytek, vybavení a hygienické zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní technikou. Na výzdobě interiéru tříd, šaten a chodeb se podílejí děti svými výtvarnými pracemi, které jsou přístupné rodičům i veřejnosti. 

Pavilony jsou obklopeny velkou zahradou s herními prvky, které jsou využívány při pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním období. Každá třída má pískoviště. Na zahradě je řada vzrostlých stromů, keřů, které nejen velmi hezky působí a dotváří ráz zahrady, ale v letních měsících se využívají jejich stinná zákoutí pro pobyt dětí na zahradě. Prostory zahrady a její zařízení umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

Třídy jsou heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z jejich potřeb, schopností, ale i přání rodičů, pokud je to možné. 

 

 

 
TŘÍDY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZELENÁ PASTELKA  
ORANŽOVÁ PASTELKA    
BÍLÁ PASTELKA  
MODRÁ PASTELKA  
ČERVENÁ PASTELKA  
ŽLUTÁ PASTELKA  

 

 

 

 

 

INFORMACE O ŠKOLE

 

název školy: Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
identifikátor zařízení:  600 039 498 
adresa: Chabařovická 2/1349, Praha 8 – Kobylisy, 18200
právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   709 19 585 
e-mail:  reditelka.ms@chabarovicka.cz
  jídelna.ms@chabarovicka.cz
datová schránka: m85kxtt
web:     www.chabarovicka.cz
zahájení činnosti: 6.12.1971
ředitelka školy: Bc. Simona Prošková
telefon: +420 732 909 011
   
   
   
   
--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
   
   
zřizovatel:  Městská část Praha 8
adresa: Zenklova 35, 180 48 Praha 8-Libeň
právní forma:    městská část 
IČ:   000 63 797
DIČ:   CZ 000 63 797
telefon: +420 222 805 111    
e-mail: posta@praha8.cz
web:  www.praha8.cz

 

 


HYMNA MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

 

V naší škole je umístěn AED

(Automatický externí defibrilátor) pro děti a dospělé.