Jazykové chvilky 2023/2024


Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

"JAZYKOVÉ CHVILKY"

den:                čtvrtek 12:30 - 13:30 h

zodpovídá:     Bc. Kateřina Urbanová

telefon:           724 486 475

e-mail:            zelenapastelka.ms@chabarovicka.cz

 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy.