TŘÍDY

AKTUALITY

Mimořádná situace

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Potvrzení pro rodiče - ošetřovné

Pouze elektronicky!!!

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

duben 2020

Logopedické konzultace 2019/2020

Konzultační dny jednotlivých tříd

Platby rodičů

školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří

29. 4. 2020 - ZRUŠEN

 

 

Už je to pro Vás doma dlouhé?

Než se spolu zase uvidíme, ať se doma nenudíte...

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Stav v ovzduší

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

!!!NOVINKA!!!

Informace o prázdninovém provozu 2020

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

VZDĚLÁVÁNÍ


Dokumenty ke stažení

Jak na školní brašnu.pdf
 
Jak na pohyb předškoláka.pdf
 
Desatero pro rodiče předškoláků.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

NAŠE CÍLE

 

 

 

Filozofie školy:

"Spokojené dítě = spokojený rodič!"

 

 
V dlouhodobé koncepci vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk. Naším cílem je vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí, vedoucí k prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Preferujeme estetickou výchovu se zaměřením na výtvarnou výchovu a osobnostní rozvoj každého dítěte. Celkovým programem snažíme podporovat rozvoj dítěte tak, aby byl komplexní a obsáhnul také možnosti rozvoje specifických schopností podle jeho zájmu, talentu, orientace. Děti vedeme k toleranci, nesobeckosti, k vzájemné komunikaci, aj.  Snažíme se respektovat individualitu dítěte a na první místo klademe citové vztahy. Neopomíjíme ani přípravu na vstup dětí do základní školy. Snažíme se klást důraz na prožitkové učení dětí.

Ve všech třídách probíhá logopedická prevence a rozvoj komunikačních dovedností dětí. Při logopedických konzultacích zajištujeme ve spolupráci s rodiči bezplatně i logopedickou kompenzaci výslovnosti pod vedením několika logopedických asistentek - preventistek.  

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle doplňujícího programu ŠVP. V rámci společného vzdělávání poskytujeme, některým dětem podpůrná opatření a pracujeme také s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

V letošním školním roce probíhá ve všech třídách doplňující projekt ŠVP - seznamování dětí s cizím jazykem. Podle preferencí rodičů byl vybrán anglický jazyk ve spolupráci s Wattsenglish.

Úspěšně pokračujeme v projektu "Ruce od hlíny", který doplňuje školní vzdělávací program. Projekt je zaměřený na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace zraku a ruky, které jsou velkým přínosem pro pozdější učení čtení a psaní. Děti se postupně seznamují s vlastnostmi keramické hlíny a jejími terapeutickými účinky.

Dalším doplňujícím programem ŠVP pro vzdělávání talentovaných dětí je činnost dětského pěveckého sboru "Vícehlásek". 

Uznáváme dominantní roli rodiny při výchově dítěte. Naše mateřská škola je rodičům plně otevřena a jsme rádi, když se rodiče spoluúčastní různých akcí. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, dalšími fyzickými osobami a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.


 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Pedagogové naší mateřské školy pracují se „Školním vzdělávacím programem“ (ŠVP) „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY…“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a s obecně platnými právními předpisy. ŠVP je rozpracován ve „Třídním vzdělávacím programu“ (dále jen TVP) v jednotlivých třídách kmenovými pedagogy tak, aby zohledňoval specifika dané třídy, individuality dětí a jejich věkové složení.

ŠVP a integrované bloky TVP jsou k dispozici v jednotlivých třídách. Aktuální dílčí cíle TVP jsou k dispozici na nástěnkách jednotlivých tříd.

 

 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ZELENÁ PASTELKA

"KLUK A HOLKA Z ČÍTANKY UŽ NÁS ČEKÁ U BRANKY, OBĚHNEME SPOLU SVĚT RÁNO TAM A VEČER ZPĚT."

ORANŽOVÁ PASTELKA

"HURVÍNEK NÁM OTEVÍRÁ CELÝ SVĚT."
BÍLÁ PASTELKA

"S RÁKOSNÍČKEM ZA VRÁTKA..."

MODRÁ PASTELKA

"SE VČELÍMI MEDVÍDKY NEKONČÍ SVĚT ZA VRÁTKY."

ČERVENÁ PASTELKA

"ZAVOLÁME ÁJO, FÍKU, JDEM DO SVĚTA PO CHODNÍKU."

ŽLUTÁ PASTELKA "ČMELDA A BRUMDA PUTUJÍ SVĚTEM."

 

POJETÍ DÍTĚTE
Dítě má právo být samo sebou.
Dítě je jedinečná osobnost, jako partner má stejná práva na chyby a omyly jako dospělý.
Dítě má právo na seberealizaci.
Dítě má právo odlišovat se od jiných. 

Dítě má právo být společensky akceptováno.
Pro dítě je důležitý pocit důvěry a jistoty.


Spokojené dítě = spokojený rodič!