PROVOZ MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

 

 

06:00 h – 17:00 h                 celodenní provoz

 

OTEVŘENÍ BUDOVY

 

příchody dětí

   06:00 h – 08:30 h

odchody dětí po obědě

12:15 h – 12:45 h

odpolední odchody dětí

14:15 h – 17:00 h

Mimo tuto dobu jsou pavilony, branky a brána do objektu z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Individuální příchody a odchody dětí je potřeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

OMLUVY DĚTÍ

 

Omluvy dětí je nutné vyřídit nejpozději do 08:00 h pouze v aplikaci LYFLE.PROVOZ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

I. pavilon  ZELENÁ PASTELKA 06:30h - 16:00h
  ORANŽOVÁ PASTELKA 07:30h - 17:00h
II. pavilon BÍLÁ PASTELKA 07:30h - 17:00h
  MODRÁ PASTELKA 06:00h - 16:00h
III. pavilon ČERVENÁ PASTELKA 07:30h - 17:00h
  ŽLUTÁ PASTELKA                06:30h - 16:00h

 


KONZULTAČNÍ / ÚŘEDNÍ HODINY  ŘEDITELKY  ŠKOLY

středa: 14:30h – 17:00h 
S třídními učitelkami si mohou rodiče kdykoliv domluvit individuální konzultaci.

S ředitelkou školy lze konzultace domluvit mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.
VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.


Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.