TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

PROVOZ MŠ

Dokumenty ke stažení

Organizace školního roku 2020-2021.pdf
 
Obvyklý denní program.pdf
 
Oznámení o přerušení provozu MŠ v létě 2020.pdf
 
Provoz_MS_v_mesici_cervenci_a_srpnu_2020.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

 

 

6:00 h – 17:00 h                 celodenní provoz

 

OTEVŘENÍ BUDOVY

 

příchody dětí

6:00 h –   8:30 h

odchody dětí po obědě

12:15 h – 12:45 h

odpolední odchody dětí

14:15 h – 17:00 h

Mimo tuto dobu jsou pavilony, branky a brána do objektu z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Individuální příchody a odchody dětí je potřeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

OMLUVY DĚTÍ

 

ZELENÁ PASTELKA

724 486 475

ORANŽOVÁ PASTELKA

724 486 477

BÍLÁ PASTELKA

724 486 478

MODRÁ PASTELKA

604 589 461

ČERVENÁ PASTELKA

724 486 479

ŽLUTÁ PASTELKA

724 486 480

Omluvy dětí je nutné vyřídit nejpozději do 8:00 hPROVOZ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

I. pavilon  ZELENÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
  ORANŽOVÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
II. pavilon BÍLÁ PASTELKA 6:00h - 16:00h
  MODRÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
III. pavilon ČERVENÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
  ŽLUTÁ PASTELKA                6:30h - 16:00h

 


KONZULTAČNÍ / ÚŘEDNÍ HODINY  ŘEDITELKY  ŠKOLY

středa: 14:30h – 17:00h
S třídními učitelkami si mohou rodiče kdykoliv domluvit individuální konzultaci.

S ředitelkou školy lze konzultace domluvit mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.


Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.