TŘÍDY

AKTUALITY

Mimořádná situace

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Potvrzení pro rodiče - ošetřovné

Pouze elektronicky!!!

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

duben 2020

Logopedické konzultace 2019/2020

Konzultační dny jednotlivých tříd

Platby rodičů

školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří

29. 4. 2020 - ZRUŠEN

 

 

Už je to pro Vás doma dlouhé?

Než se spolu zase uvidíme, ať se doma nenudíte...

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Stav v ovzduší

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

!!!NOVINKA!!!

Informace o prázdninovém provozu 2020

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

PROVOZ MŠ

Dokumenty ke stažení

Oznámení o přerušení provozu MŠ v létě 2020.pdf
 
Provoz_MS_v_mesici_cervenci_a_srpnu_2020.pdf
 
Organizace školního roku 2019-2020.pdf
 
Obvyklý denní program.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY

 

 

6:00 h – 17:00 h                 celodenní provoz

 

OTEVŘENÍ BUDOVY

 

příchody dětí

6:00 h –   8:30 h

odchody dětí po obědě

12:15 h – 12:45 h

odpolední odchody dětí

14:15 h – 17:00 h

Mimo tuto dobu jsou pavilony, branky a brána do objektu z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Individuální příchody a odchody dětí je potřeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

OMLUVY DĚTÍ

 

záznamník MŠ

286 882 816

ZELENÁ PASTELKA

724 486 475

ORANŽOVÁ PASTELKA

724 486 477

BÍLÁ PASTELKA

724 486 478

MODRÁ PASTELKA

604 589 461

ČERVENÁ PASTELKA

724 486 479

ŽLUTÁ PASTELKA

724 486 480

Omluvy dětí je nutné vyřídit do 8:00 hPROVOZ TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

I. pavilon  ZELENÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
  ORANŽOVÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
II. pavilon BÍLÁ PASTELKA 7:30h - 17:00h
  MODRÁ PASTELKA 6:00h - 16:00h
III. pavilon ČERVENÁ PASTELKA 6:30h - 16:00h
  ŽLUTÁ PASTELKA                7:30h - 17:00h

 


KONZULTAČNÍ / ÚŘEDNÍ HODINY  ŘEDITELKY  ŠKOLY

středa: 14:30h – 17:00h
S třídními učitelkami si mohou rodiče kdykoliv domluvit individuální konzultaci.

S ředitelkou školy lze konzultace domluvit mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě.VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.


Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.