Platby rodičů


školní rok 2020/2021

Pokyny k platbám vystavujeme každému dítěti individuálně a předáváme je rodičům proti podpisu.  

POKYN O PLATBÁCH RODIČŮ 2020/2021

 

  • Úplata za stravné – ŠKOLNÍ JÍDELNA

číslo účtu

171 078 646 / 0300

variabilní symbol

                              

částka

840,- (doporučená částka pro měsíční trvalý příkaz)

zpráva pro příjemce

jméno dítěte

splatnost do

25. dne v předchozím kalendářním měsíci (pro měsíce 9/2020 – 6/2021, pozn. první platba do 25. 8. 2020)

cílová skupina

platba pro všechny děti

 

  • Úplata za předškolní vzdělávání – MATEŘSKÁ ŠKOLA

číslo účtu

171 078 718 / 0300

variabilní symbol

 

částka

778,- Kč   

zpráva pro příjemce

jméno dítěte

splatnost do

25. dne v předchozím kalendářním měsíci (pro měsíce 9/2020 – 6/2021, pozn. první platba do 25. 8. 2020)

cílová skupina

platba pro všechny děti mimo dětí narozených  (1. 9. 2014 - 31. 8. 2015) - povinná předškolní docházka

 

  • Platba rodičů – kulturní akce - MŠ

číslo účtu

171 078 718 / 0300

variabilní symbol

100...

částka

600,-           (9/2020 - 12/2020)

zpráva pro příjemce

jméno dítěte

splatnost do

25. 8. 2020

cílová skupina

jednorázová platba pro všechny děti

                                                      

  • Platba rodičů – přístupový systém – čipy

číslo účtu

171 078 718 / 0300

variabilní symbol

400...

částka

?,- Kč  (pozn. záloha na čip: 1ks / 100,- Kč)

zpráva pro příjemce

jméno dítěte

splatnost do

25. 8. 2020

cílová skupina

jednorázová zálohová platba

 

 

Úhrada plateb

Pouze bezhotovostně, v případě, že nemůžete uhradit převodem, lze platbu uskutečnit na kterékoliv pobočce ČSOB přímo vkladem hotovosti na daný účet.

 

Pro snadnou identifikaci plateb dodržujte variabilní symboly, zprávy pro příjemce, výši částek a termíny splatnosti.

 

Pokud zavádíte trvalý příkaz, zadejte frekvenci 1x měsíčně po dobu 10 měsíců (9/2020 – 6/2021). První platbu proveďte tak, aby byla připsána na účet školy nebo školní jídelny nejpozději do 25. 8. 2020, poslední nejpozději do 25. 5. 2021. Prázdninový provoz se hradí v jiném režimu. Děkujeme za spolupráci.

 

Platby za zájmové kroužky pořádané v MŠ hradíte podle instrukcí lektorů.

MŠ je pouze pronajímatel prostor.

 

 

  

 

                                                                                                    Bc. Simona Prošková

                                                                                                          ředitelka školy