TŘÍDY

AKTUALITY

Stav v ovzduší

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Informace o prázdninovém provozu 2019

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

19. 6. 2019 v 16:00 h

Konzultační hodiny - prázdniny 2019

POUZE PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÁ DOMLUVA

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

AKTIVITY

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Nadstandardní aktivity vzdělávacího programu - hrazené rodiči

 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech i v MŠ
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • návštěvy koncertů
 • návštěvy filmových představení
 • školní výlety
 • školy v přírodě
 • tvořivé dílny s rodiči (Vánoce, Velikonoce)
 • zahradní slavnosti
 • rozloučení s absolventy mateřské školy ve třídách
 • aktivity jednotlivých tříd (besídky pro rodiče, maškarní karnevaly, aj.)
 • ekologické projekty
 • veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • oslavy svátků a narozenin

Na koho se obrátit?

oblast zodpovědná   osoba e- mail telefonní číslo
školní stravování JUNGOVÁ Lucie jidelna.ms@chabarovicka.cz 733 561 151
přístupový systém RUBÁČOVÁ Marcela

 

724 486 483
úplata za   předškolní vzdělávání JUNGOVÁ Lucie

jidelna.ms@chabarovicka.cz

733 561 151
zájmové kroužky KUBÍSKOVÁ Marta

oranzovapastelka.ms@chabarovicka.cz

724 486 477
logopedická péče Bc. PROŠKOVÁ Simona

reditelka.ms@chabarovicka.cz

732 909 011
kulturní akce NOVÁKOVÁ Ilona

oranzovapastelka.ms@chabarovicka.cz

       
Naše předškolní výchova je pestře pojatá a v průběhu dne v mateřské škole, vystřídá dítě aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Výběr zájmových kroužků je ponechán rodičům na zvážení.


Zájmové odpolední aktivity pro děti – hrazené rodiči

Školní rok 2018/2019

 • nabídka pro děti od 4 let:
 • SPORTOVNÍ HRY (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se kroužek v letošním školním roce neotevře)
 • MINI JUGO (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se kroužek v letošním školním roce neotevře)
 • TANEČKY A BŘIŠNÍ TANCE (pí Dluhošová-Jozová)
 
 • nabídka pro předškoláky:
 • ANGLIČTINA (z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí se kroužek v letošním školním roce neotevře)

 

 

Pro zájmové kroužky pronajímá škola prostory několika tříd nájemcům. Odpoledne uvolňujeme některé třídy pro provoz zájmových aktivit. Zájmové vzdělávání v naší mateřské škole zajišťuje školské zařízení Kroužky www.krouzky.cz a jazyková škola Spěváček  https://www.spevacek.info/chabarovicka
Spolupráce s partnery

Naše mateřská škola již dlouhodobě spolupracuje se základními školami v nejbližším okolí (ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1,

ZŠ, Praha 8, Burešova 14,

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3, ) a s odbornými poradenskými pracovišti (SPC, aj.) Každoročně v MŠ probíhá, se souhlasem zákonných zástupců, vyšetření školní zralosti a logopedické vyšetření u předškolních dětí. Rodiče mají možnost porovnat výkony svého dítěte se standardy a konzultovat připravenost svého dítěte na vstup do ZŠ ve spolupráci s poradenským centrem a s třídními učitelkami. Díky zpětné vazbě ze ZŠ můžeme provádět prevenci problémových cílových kompetencí u dětí.

(stačí kliknout na odkaz = text "kurzívou")

Sponzoring školy

V případě, že chcete škole poskytnout sponzorský dar (v jakékoliv formě), obraťe se přímo na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné náležitosti k uskutečnění sponzoringu. Za projevenou podporu našeho vzdělávání předem děkujeme.