TŘÍDY

AKTUALITY

Mimořádná situace

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Potvrzení pro rodiče - ošetřovné

Pouze elektronicky!!!

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

duben 2020

Logopedické konzultace 2019/2020

Konzultační dny jednotlivých tříd

Platby rodičů

školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří

29. 4. 2020 - ZRUŠEN

 

 

Už je to pro Vás doma dlouhé?

Než se spolu zase uvidíme, ať se doma nenudíte...

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Stav v ovzduší

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

!!!NOVINKA!!!

Informace o prázdninovém provozu 2020

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

AKTIVITY

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Nadstandardní aktivity vzdělávacího programu - hrazené rodiči

 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech i v MŠ
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • návštěvy koncertů
 • návštěvy filmových představení
 • školní výlety
 • školy v přírodě
 • tvořivé dílny s rodiči (Vánoce, Velikonoce)
 • zahradní slavnosti
 • rozloučení s absolventy mateřské školy ve třídách
 • aktivity jednotlivých tříd (besídky pro rodiče, maškarní karnevaly, aj.)
 • ekologické projekty
 • veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • oslavy svátků a narozenin

Na koho se obrátit?

oblast zodpovědná   osoba e- mail telefonní číslo
školní stravování JUNGOVÁ Lucie jidelna.ms@chabarovicka.cz 733 561 151
přístupový systém RUBÁČOVÁ Marcela

 

724 486 483
úplata za   předškolní vzdělávání JUNGOVÁ Lucie

jidelna.ms@chabarovicka.cz

733 561 151
kulturní akce NOVÁKOVÁ Ilona zastupkyne.ms@chabarovicka.cz 724 486 474
zájmové kroužky KUBÍSKOVÁ Marta

oranzovapastelka.ms@chabarovicka.cz

724 486 477
logopedická péče Bc. PROŠKOVÁ Simona

reditelka.ms@chabarovicka.cz

732 909 011
       
Naše předškolní výchova je pestře pojatá a v průběhu dne v mateřské škole, vystřídá dítě aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Výběr zájmových kroužků je ponechán rodičům na zvážení.


Zájmové odpolední aktivity pro děti – hrazené rodiči

Školní rok 2019/20120

 • nabídka pro děti od 4 let:
 • TANEČKY A BŘIŠNÍ TANCE (pí Dluhošová-Jozová)

 

Pro zájmové kroužky pronajímá škola prostory několika tříd nájemcům. Odpoledne uvolňujeme některé třídy pro provoz zájmových aktivit.
Spolupráce s partnery

Naše mateřská škola již dlouhodobě spolupracuje se základními školami v nejbližším okolí (ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1,

ZŠ, Praha 8, Burešova 14,

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3, ) a s odbornými poradenskými pracovišti (SPC, aj.) Každoročně v MŠ probíhá, se souhlasem zákonných zástupců, vyšetření školní zralosti a logopedické vyšetření u předškolních dětí. Rodiče mají možnost porovnat výkony svého dítěte se standardy a konzultovat připravenost svého dítěte na vstup do ZŠ ve spolupráci s poradenským centrem a s třídními učitelkami. Díky zpětné vazbě ze ZŠ můžeme provádět prevenci problémových cílových kompetencí u dětí.

(stačí kliknout na odkaz = text "kurzívou")

Sponzoring školy

V případě, že chcete škole poskytnout sponzorský dar (v jakékoliv formě), obraťe se přímo na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné náležitosti k uskutečnění sponzoringu. Za projevenou podporu našeho vzdělávání předem děkujeme.