ZÁPIS

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

INFORMACE

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. TERMÍN

 

 • 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021 (včetně)

 

 

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI (bez osobní přítomnosti)

 

 • datová schránka

 

m85kxtt

 • e-mail

(s elektronickým podpisem)

reditelka.ms@chabarovicka.cz

 • běžná pošta

Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

Chabařovická 2/1349

Praha 8 – Kobylisy, 182 00

 

 • osobně

(pouze v krajním případě a po předchozí telefonické domluvě)

732 909 011

 • schránka mateřské školy

(i pro doložení chybějící dokumentace)

u vjezdu do MŠ v ulici Chabařovická

 

 

 

3. DOKUMENTACE KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ

 

 • žádost k předškolnímu vzdělávání
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • plná moc v případě, že žádost podává osoba v zastoupení zákonného zástupce
 • kopie rodného listu dítěte
 • prostá kopie
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • kopie pasu nebo potvrzení o pobytu v České republice

(pouze cizinci)

 • prostá kopie (pozn. obě strany)
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • evidenční list dítěte
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpisy obou zákonných zástupců
 • potvrzení pediatra
 • dotazník o dítěti
 • není povinný dokument
 • ke stažení na webových stránkách školy

 

 

 

4. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

zveřejněno na webových stránkách školy

zahájení správního řízení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

ověření správnosti uvedených údajů

 

výzva a lhůta na doložení chybějící dokumentace

nejpozději do 22. 5. 2021

nahlédnutí do spisové složky dítěte

pouze po předchozí telefonické domluvě

 

 

5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

 

vydání a zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

 • Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů a požadovaných informací.
 • Zdůrazňujeme kontrolu podpisů zákonných zástupců.
 • Poskytnutí informace o povinné předškolní docházce – individuální vzdělávání dítěte.
 • Poskytnutí informace o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte – podpůrná opatření, zprávy a doporučení, aj.
 • Dotazník o dítěti – možnost přání o umístění dítěte do preferované třídy, aj.
 • V případě přijetí do jiné MŠ – prosíme včas tuto informaci nahlásit, duplicitní žádosti již nejsou v současné době nutné.
 • Dotazy a doplňující informace na výše uvedených kontaktech.
 • Termíny a organizace prvních třídních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí (pozn. malé skupiny) budou koncem měsíce června 2021.
 • Děkujeme za mimořádný přístup a spolupráci.

 

 

Bc. Simona Brychta – ředitelka školy