TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

ZÁPIS

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí MŠ Chabařovická - vzor.pdf
 
Evidenční list pro dítě v mateřské škole - vzor.pdf
 
Přihláška ke stravování.pdf
 
2.7 Kritéria pro přijímání dětí 2020-2019.pdf
 
Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání - vzor.pdf
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 ve správním řízení je ukončen.

Kapacita školy je naplněna, nejsou žádná volná místa.

aktualizace: 1. 7. 2020