ZÁPIS

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pořadí přijatých / nepřijatých dětí naleznete v přiloženém souboru.

 

ZÁPIS

do Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická

na školní rok 2022/2023 PRO DĚTI Z UKRAJINY 

se zápis koná 7. 6. 2022

od 14:00 do 17:00h)

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2 PRO DĚTI Z UA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 • DOKUMENTACE KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ
 • žádost k předškolnímu vzdělávání
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • plná moc v případě, že žádost podává osoba v zastoupení zákonného zástupce
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • platný doklad totožnosti
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • pas nebo potvrzení o pobytu v České republice 
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • evidenční list dítěte
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpisy obou zákonných zástupců
 • potvrzení pediatra

 

 

 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

zveřejněno na webových stránkách školy

zahájení správního řízení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

ověření správnosti uvedených údajů

 

 

výzva a lhůta na doložení chybějící dokumentace

nejpozději do 14. 6. 2022

nahlédnutí do spisové složky dítěte

pouze po předchozí telefonické domluvě

 

 

5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

vydání a zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti

 

osobně v ředitelně školy 21. 6. 2022 (14-17h)

 

Bc. Simona Brychta – ředitelka MŠ