SRPŠ

 

Informace o platbách členského příspěvku pro období: 

1. 1. 2023 - 30. 6. 2023

 

 

částka: 900,- Kč 

bankovní účet: 200 233 1072/2010

 

variabilní symbol: (stejný, jako u plateb pro MŠ nebo ŠJ, každé dítě má unikátní číslo po celou dobu docházky do MŠ)

 

splatnost: 3. 2. 2023 nebo při přijetí v průběhu školního roku po podání přihlášky do Spolku

 

Za podporu Spolku děkujeme. Informace k platbám členských příspěvků poskytuje Ing. Kateřina Hunalová.