SRPŠ

 

Informace o platbách členského příspěvku pro období: 

1. 9. 2023 - 30. 6. 2024

 

 

částka: 1500 Kč

 

září - prosinec: 600Kč 

  • nástup v říjnu 450 Kč
  • nástup v listopadu 300 Kč

leden - červen: 900 Kč

 

bankovní účet: 200 233 1072/2010

 

variabilní symbol: (stejný, jako u plateb pro MŠ nebo ŠJ, každé dítě má unikátní číslo po celou dobu docházky do MŠ)

 

splatnost: 15.9. 2023 a 15.1. 2024

 

Za podporu Spolku děkujeme. Informace k platbám členských příspěvků poskytuje  (zatím není určeno)

 

Datová schránka: zxha3s7