Dětský pěvecký sbor MŠ


"VÍCEHLÁSEK"

Dětský pěvecký sbor - "VÍCEHLÁSEK" 

Založení sboru:

říjen 2014

Vedení sboru:

KAMARYTOVÁ Lenka

KRÁLOVÁ Markéta, DiS.

 

 

Informace sboru:

Informace o činnosti a akcích dětského pěveckého sboru naleznate v sekci třídy "Červená pastelka".