TŘÍDY

AKTUALITY

Logopedická poradna 2018/2019

Poradenské dny jednotlivých tříd

Platby rodičů

školní rok 2018/2019

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Perličky našich dětiček

Sbíráme pro Vás úsměvné výroky našich malých myslitelů...

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

19. 6. 2019 v 16:00 h

Stav v ovzduší

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Informace o prázdninovém provozu 2019

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Projekt OP VVV

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHABAŘOVICKÁ

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Nemocnost dětí v MŠ

Zpráva HS HMP

 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019


Informace o prázdninovém provozu 2019

INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU 2019

INFORMACE O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU A UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO KONKRÉTNÍ TŘÍDY BUDOU ZASLÁNY RODIČŮM E-MAILEM NA ZAČÁTKU MĚSÍCE ČERVNA 2019. KAPACITA ŠKOLY JE JIŽ NAPLNĚNA!!!

DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU NEHRADÍ ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY BUDOU ZASLÁNY ZPĚT NA BĚŽNÝ ÚČET PLÁTCE, NEJPOZDĚJI DO KONCE ČERVNA 2019.

  • v letošním školním roce 2018/2019 prázdninový provoz naše MŠ zajišťuje od 12. 8. 2019 do 23. 8. 2019 (viz přiložený soubor)

  • žádosti pro jednotlivé MŠ (k vyzvednutí u třídních učitelek od pondělí 15. 4. 2019)

  • odevzdejte nejpozději  do středy 15. 5. 2019 třídním učitelkám (za rodiče předáme hromadně jednotlivým mateřským školám, včetně kopie Evidenčního listu)

  • žádost připravte pro každou MŠ zvlášť

  • platby provádějte PODLE INSTRUKCÍ JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL! (v přiložených souborech postupně naleznete další potřebné informace)

 Děkujeme za spolupráci                                             Bc. Simona Prošková

                                                                                            

Přiložené soubory

Informace o prázdninovém provozu 2019 - děti jiné MŠ.pdf
 
Prázdninový provoz 2019 - děti z naší MŠ.pdf
 
Letní provoz MŠ MČ Praha 8 2018-2019.pdf
 
ŽÁDOST o přijetí dítěte pro letní provoz 2019.pdf
 
Termíny a částky plateb letní provoz MŠ 2019.pdf