TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné


25. 5. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

 

platby úplaty za předškolní vzdělávání a stravné v období znovuotevření MŠ (pozn. 25. 5. 2020 - 30. 6. 2020)

hradí pouze rodiče, kteří své děti přihlásili k docházce od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

 

Ostatním rodičům jsou platby úplaty za předškolní vzdělávání prominuty.

 

Částky úplaty za předškolní vzdělávání: (pozn. pouze pro přihlášené děti)

 

květen 2020:   =196,= Kč (pozn. poměrná část za 5 pracovních dní) (39,36 x 5 = 196,80) (splatnost do 25. 5. 2020)

červen 2020:  =748,= Kč (splatnost do 25. 5. 2020)

 

 

Částky úplaty za stravování: (pozn. pouze pro přihlášené děti)

 

květen 2020:   =190,= Kč (pozn. poměrná část za 5 pracovních dní) 

červen 2020:  =790,= Kč (splatnost do 25. 5. 2020)

 

V případě přeplatků Vám budou během měsíce května 2020 částky vráceny zpět.

Prosíme o trpělivost a přejeme pevné zdraví.

 

Poznámka:

 Vrácení plateb aktuálně: (květen 2020)

  •  úplata za předškolní vzdělávání: bude vrácena poměrná část za květen 2020 (všichni =551,04= Kč)

 

  • stravné: přeplatky budou vráceny (odhlášení - květen 2020), (přihlášení - červenec 2020)

 

  • platby za kulturní akce: po vyúčtování všech akcí a záloh dojde k rozdělení zbylé částky a vrácení všem platícím (červenec 2020)

 

  • kauce za čipy: po odevzdání všech čipů  (červenec 2020)

 

Děkujeme za spolupráci

 

Bc. Simona Prošková