TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Úplata za předškolní vzdělávání


16. 3. 2020 - 24. 5. 2020

Vážení rodiče.

Úplata na školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši 748,- Kč.

 

Březen 2020

Počet pracovních dnů v měsíci březnu 2020: 22 dní

Celkem na den: 34,- Kč (pozn. 748 : 22 = 34)

Počet dní neposkytnutí předškolního vzdělávání: 12 dní (pozn. 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020)

Poměrná část:   408,- Kč (pozn. 34 x 12 = 408)

Tato poměrná část Vám byla vrácena.

 

Duben 2020

Počet pracovních dnů v měsíci dubnu 2020: 20 dní

Počet dní neposkytnutí předškolního vzdělávání: 20 dní (pozn. 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020)

Celá částka:   748,- Kč

Tato celková částka Vám byla vrácena.

 

Květen 2020

Počet pracovních dnů v měsíci květnu 2020: 19 dní

Celkem na den: 39,36 Kč (pozn. 748 : 19 = 39,36)

Počet dní neposkytnutí předškolního vzdělávání: 14 dní (pozn. 1. 5. 2020 - 24. 5. 2020)

Poměrná část:   551,04 Kč (pozn. 39,36 x 14 = 551,04)

Tato poměrná část Vám bude vrácena.

 

Děkujeme za pochopení

Bc. Simona Prošková