Mezi námi


               Do projektu "Povídej", který zaštiťuje Mezi námi o.p.s., jsme zapojeni již 8. rokem. Jedná se o převážně tvořivá dopoledne, která děti tráví se seniory (aktuálně z DS Ďáblice). Cílem těchto pravidelných setkání je propojování té nejmladší a nejstarší generace skrze společnou kreativní činnost. Tento záměr se nám daří naplňovat. Děti se seniory nadšeně spolupracují a budují si k nim přátelské vztahy a úctu.

 

V letošním roce program vzhledem k epidemiologické situaci probíhá "na dálku". A to tak, že my i senioři vytvoříme výrobek na dané téma a následně si výtvory skrze "Mezi námi" vyměníme.

Zároveň se každý měsíc účastníme soutěže, kterou "Mezi námi" vyhlásilo viz: https://www.mezi-nami.cz/soutez. V této souteží jsme obsadili prosinci 4. a březnu 2. místo.